Żłobek

Nasze zadania

 Każdego dnia dbamy o to by nasi podopieczni byli uśmiechnięci, zadowoleni i szczęśliwi.
Staramy się by podczas rozłąki z rodzicami dzieci czuły się u nas bezpieczne i kochane.

Uczymy ich samodzielności oraz społecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

  • Gwarantujemy właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną;
  • Prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychoruchowy dzieci, właściwy dla ich wieku;
  • Prowadzimy zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;

Każda z pań pracująca w żłobku posiada kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi do lat 3.

Nasza kadra stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności.

Program

 W ramach czesnego zapewniamy:

  • Całodzienną opiekę pedagogiczną;
  • Elementy zajęć dydaktycznych;
  • Zabawy z językiem angielskim licencjonowaną metodą Teddy Eddie;
  • Gimnastykę dla najmłodszych;
  • Zajęcia umuzykalniające;
  • Zajęcia twórczo – plastyczne;
  • Zajęcia taneczne;