Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 – 7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe.

Program TEDDY EDDIE jest

  • elastyczny, ponieważ zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku (2-7 lat) i na różnym poziomie językowym
  • przyjazny, ponieważ dzieci uczą się przez zabawę
  • ambitny, ponieważ zawiera bogaty zasób słów, zwrotów i tekstów
  • skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu
  • wesoły, bo zawiera dużo dziecięcego humoru
  • bliski naturalnemu przyswajaniu języka na tyle na ile to jest możliwe w sali lekcyjnej i ograniczonym czasie
  • prawdziwie komunikacyjny
  • wielopoziomowygwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuacje procesu nauczania
  • bogaty, co dotyczy zarówno materiału językowego, jak i zestawu ucznia

30-minutowe zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu. 

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

 

Rytmika

Rytmika to jedno z ulubionych zajęć dodatkowych dzieci.
Poprzez śpiew oraz improwizację ruchową wprowadza się najmłodszych w świat muzyki jak też uwrażliwia na otaczający nas świat.
Udział w zajęciach rytmicznych wpływa nie tylko na rozwój zdolności muzycznych, ale też na sprawność ruchową i umysłową.
Poprzez udział w zajęciach dzieci:
– poprawiają koordynację ruchową;
– doskonalą pamięć słuchową i wzrokową;
– poznają proste układy taneczne;
– obcują z muzyką, która jest grana na żywo;
– walczą z tremą – przygotowują się do wystąpień publicznych;
– i co najważniejsze – świetnie się bawią
*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

Taekwondo

Taekwon-do to sztuka walki, która umożliwia ćwiczącemu rozwój na różnych płaszczyznach. Można ją ćwiczyć bez względu na wiek, płeć
i stopień sprawności.
W grupach dla najmłodszych dzieci realizowany jest program treningowy w formie gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych
z elementami taekwon-do. Na zajęciach wykorzystujemy energię dzieci, aby przez zabawę uczyć i rozwijać. Dzięki specjalnemu doborowi różnorodnych ćwiczeń rozwijamy
w dzieciach m.in. koordynację, równowagę, koncentrację
i pamięć oraz umiejętność pracy w zespole. Zajęcia uczą również dyscypliny i dobrego zachowania.
Treningi taekwon-do zalecane są zarówno dla dzieci pobudzonych – jako formę pozytywnego wyzbycia się nadmiaru energii, jak również dla dzieci nieśmiałych, które poprzez treningi zyskują więcej pewności siebie.
*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

Zajęcia sportowe

Jest to forma zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest ona odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.
Głównym celem zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

*Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia

 

 

Zajęcia Taneczne

Zajęcia taneczne to swego rodzaju program treningowy połączony z dobrą zabawą w formie tańca. Dzieci kształtują swoją postawę, nabywają pewności siebie, poprawiają sprawność fizyczną, uczą się współistnienia w grupie. Najmłodsi tancerze na zajęciach łączą wszystkie wyżej wymienione elementy poprzez ruch, taniec, a przede wszystkim dobrą zabawę. Program zajęć dostosowany jest do wieku i predyspozycji dzieci. Mali tancerze poznają różne style taneczne i uczą się różnorodnych układów zawierających elementy tańca i aerobiku oraz wiele innych interpretacji muzyczno- ruchowych do polskich piosenek i najnowszych hitów muzycznych.

 

* Rodzice nie ponoszą opłat za zajęcia