Przedszkole

Prowadzone zajęcia

Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN odbywają się codziennie i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o plany pracy, opracowywane na podstawie programu nauczania w przedszkolu.
Praca z dziećmi realizowana jest we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

 Ponadto zapewniamy:

– wycieczki, wyjścia do teatru/kina;

– spotkania z ciekawymi ludźmi;

– koncerty muzyczne;

– uroczystości okolicznościowe;

– warsztaty z rodzicami;

Ramowy plan dnia

 6:30 – 8:15 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, obserwacje pedagogiczne;

8:15- 8:30 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne;

8:30 – 9:00 – śniadanie;

9:00 – 10:00 – zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej;

10:00 – 10:30 – zajęcia dodatkowe;

10:40 – 11:30 – pobyt na świeżym powietrzu/zabawy grupowe;

11:30 – 11:45 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne;

11:45 – 12:15 – obiad;

12:15 – 13:00 – poobiedni odpoczynek/ bajkoterapia; – grupy starsze;

12:15 – 14:15 – poobiedni odpoczynek/leżakowanie – grupy młodsze;

13:00 – 14:15 – zajęcia wyrównawcze; zabawy swobodne;

14:15 – 14:30 – przygotowanie do podwieczorku;

14:30 – 14:45 – podwieczorek;

14:45 – 17:00 – zabawy na świeżym powietrzu lub w sali/ rozchodzenie się dzieci;

Wyżywienie

Zapewniamy cztery posiłki dziennie, które są przygotowywane w warunkach zgodnych z wytycznymi odnośnie żywienia dzieci, opracowanymi przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Posiłki dostarcza firma cateringowa.

W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi jadłospis ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka.