Kadra

Katarzyna Kuszela

Katarzyna Kuszela

Dyrektor zarządzający

Małgorzata Kuszela

Małgorzata Kuszela

Zastępca dyrektora zarządzającego

Dominika Drąg

Dominika Drąg

Dyrektor pedagogiczny

Edyta Szczepaniak

Edyta Szczepaniak

Nauczyciel w grupie 5-latków

Joanna Gryczan

Joanna Gryczan

Nauczyciel w grupie 5-latków

Emilia Kałdunek

Emilia Kałdunek

Pomoc nauczyciela

Anna Ścibor

Anna Ścibor

Nauczyciel w grupie 4-latków

Magdalena Pawłowska

Magdalena Pawłowska

Nauczyciel w grupie 3 -latków

Marzanna Kowalska

Marzanna Kowalska

Pomoc nauczyciela

Zinaida Kovalova

Zinaida Kovalova

Pracownik obsługi

Magda Ponikowska

Magda Ponikowska

Opiekunka w grupie żłobkowej

Marta Koziara

Marta Koziara

Opiekunka w grupie żłobkowej

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk

Opiekunka w grupie żłobkowej

Aldona Włodarczyk

Aldona Włodarczyk

Opiekunka w grupie żłobkowej